Сърцето, което пее с благодат на Бога // п-р Пламен Ганчев

Защо си ме изпратил? // п-р Пламен Ганчев

Първата заповед // п-р Пламен Ганчев

Вик за помощ // п-р Пламен Ганчев

Призован за време като това // п-р Пламен Ганчев

Борец с Бога // п-р Пламен Ганчев

Да се предпазим от квас // Георги Койчев

Стълба към небето // п-р Пламен Ганчев

Разпрата // п-р Пламен Ганчев

Семейна молитва // п-р Пламен Ганчев