„Добрата почва за благовестието!” (11.11.2018)

„Христос съвършен в говорене!” (4.11.2018)

„Човешките и Божиите планове.” (28.10.2018)

„Когато Бог отвори очите ни…” (21.10.2018)

Неделна проповед (14.10.2018)

Неделна проповед (7.10.2018)

Неделна проповед (30.09.2018)

Неделна проповед (23.09.2018)

Неделна проповед (16.09.2018)

Неделна проповед (9.09.2018)