Сеячи на вяра!

Моят мир Ви давам

Живот на вяра

Пази вярата си!

По стъпките на Христос!

Благославяй!

Рождество Христово!

Бъдни вечер!

Богослужение 2020-12-20

Наказан, но не изоставен!