Скритият Бог

За картофите, градините и лъжите

Защо ние не можахме?

Очакващата вяра

Да виждаш под повърхността!

Грехът не е шега!

Как се справяш със здравето си?

Пази сърцето си!

Не знаеш какво губиш, когато…

Как се справяш с духовния си живот?