Отхвърленият Христос // п-р Пламен Ганчев

Аз Съм Светлината на света // п-р Пламен Ганчев

Чудесния резултат от съвместната работа // п-р Пламен Ганчев

Христовата мъдрост // п-р Пламен Ганчев

Богослужение 2023-12-10 // п-р Пламен Ганчев

Пази се от…! // п-р Пламен Ганчев

„Твоето слово е светилник на нозете ми“ // п-р Пламен Ганчев

Силата на насърчението // брат Свилен

Покажи ми вярата си // п-р Пламен Ганчев

Да приемеш неприемливото// п-р Пламен Ганчев