Томина неделя // Велислав Иванов

Една дълга и празна нощ // Михаил Ангелов

„Няма Го тук, защото възкръсна“// п-р Пламен Ганчев

Последната Пасха // Георги Койчев

Горницата в Ерусалим // п-р Пламен Ганчев

Христос е Княза на мира // п-р Пламен Ганчев

При шатъра Господен // п-р Пламен Ганчев

Одобрен от Бога // п-р Пламен Ганчев

Какво да правя // п-р Пламен Ганчев

„Господ познава своите Си“ // п-р Пламен Ганчев