Archive for февруари, 2010

 

ДРЕХАТА

февруари 27th, 2010

„А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу; затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва: – „Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха жребие”. Войниците, прочее, сториха това.” (Йоан 19:23,24)

Прочетете останалото | Няма коментари »

Божият глас

февруари 27th, 2010

Прочит: Йоан 10:1- 6

Увод:
Октомври месец е, 29година след Христа.
Господ Исус приключва служението Си в Галилея и се връща в Ерусалим за еврейския празник шатроразпъване. Той знае, че там не Го очакват с цветя. Водачите в Ерусалим са враждебно настроени. Нещо повече – Юдеите Го търсеха за да Го убият. В средата на празника Господ възлезе в храма, за да поучава. Заобиколен от юдеи, небесният Учител трябваше често да прекъсва поучението Си заради въпроси и нападки, които му отправяха. Той разбра една истина: тези хора слушат думите Му, но не разбират съдържанието им. Тогава ги запита: „Защо не разбирате говоренето Ми?” (8:43) Изкараха Го луд. Взеха камъни за да Го убият.

Прочетете останалото | 1 коментар »

Върховният Водач

февруари 27th, 2010

Увод:
Мойсей е бил натоварен от Бога с тежката задача да изведе еврейския народ от Египет и да ги отведе в обещаната земя.
Той е бил на около 80 години, когато е получил това поръчение. Имал е възможно най-доброто образование за времето, в което е живял, богат житейски опит зад гърба си, а като характер, Библията ни уверява, че е бил най-кроткият човек на земята. Може би това е идеалната характеристика, вещаеща успеха на един водач, но се оказва, че не е точно така. Само 4-5 месеца след изхода от Египет, Мойсей е тотално разбит. Неговите премеждия са свързани не толкова с египтяните, но най-вече с Божия избран народ. Непокорни, упорити, капризни, неверни, бунтовни – всеки ден за Мойсей се превръщал в огнено изпитание.

Прочетете останалото | Няма коментари »

Свидетелите за Господа

февруари 27th, 2010

Прочит: Йоан 4:1-18

Увод:
В началото на една нова година е съвсем нормално да си пожелаваме един на друг физическо здраве, семейно щастие и успехи в учението или работата, но за нас като християни има и други важни неща:
Да познаваме Бог по-добре и да Го обичаме по-силно!
Да сме по-чисти по сърце и с по-добър характер!
Да служим на Бог с всеотдайно посвещение.
Божията благодат е толкова различна към всеки от нас, че тя ни прави способни да вършим най-различни неща в Божието Царство:
– На едни е дал силата на ходатайствената молитва.
– На други талантите да пеят и свирят.
– На трети да се грижат за болните и немощните.
– На четвърти да поучават.
– На пети, шести, седми….
Има едно служение, обаче, което Бог е благоволил да възложи не на отделни хора, а на цялата Си Църква. Това е: Свидетелството за Него! Открай време Бог е искал да се разкрие на тези, които не Го познават чрез тези, които вече Го познават. За това и Неговият апел първо към Израйля, а после към църквата е бил: Да Му бъдем Свидетели!

Прочетете останалото | Няма коментари »

Божието изкупление

февруари 27th, 2010

Увод:
Библията изобилства с истории, съдържащи в себе си някаква ценна за нас, хората, поука. Една такава история е тази на Йосиф и неговите завистливи братя. Тя ни помага да разберем по-добре истината за Божието изкупление.

Прочетете останалото | Няма коментари »

Библията – основа за нашата вяра и живот

февруари 25th, 2010

Увод:
Задаването на въпроси е присъщо за всеки човек. В самото начало отговорите идват от близките му. По-късно от учителите в училище и книгите. Следва телевизията, компютрите, интернет. За някои от своите въпроси разискваме с колеги и приятели, а на други търсим отговорите сами.
Някои от въпросите, които си поставя човек са с повишена трудност. Очевидно е, че случайни хора и източници на информация не са надеждни. Ние лесно можем да се подведем и да достигнем до неправилни заключения поради ограниченията, в които сме поставени да живеем.
„Опитвах се да излекувам съмненията и угризенията на съвестта си с човешки средства, традиционни за човека. Но колкото повече опитвах тези средства, толкова повече проблеми и смущения изникваха в собствената ми съвест.” – споделя вътрешните си борби Мартин Лутер.

Прочетете останалото | 1 коментар »

Кой Си Ти, Господи?

февруари 25th, 2010

Прочит: Деян. 9:1–9

Увод:
В живота ни понякога се случват събития, които тъй силно ни разтърсват, че променят трайно първоначалната ни посока. Едно такова събитие е историята от Деян. 9:1–9. Млад евреин с превъзходно образование и големи амбиции в кариерата преживя странна среща, която го промени до неузнаваемост. От гонител той стана обект на гонение; от много уважаван – стана един от най-презрените мъже в Юдея; от обвинител – стана най-ревностният защитник на Християнската вяра. Савел преживя множество лишения и страдания; изгуби свободата и живота си заради своята вяра, но в неговите думи няма и най-малък намек за съжаление и връщане назад.

Какво се беше случило по пътя за Дамаск, та толкова силно му повлия? Там той намери отговор на въпроса: Кой е Исус Христос? – и това го промени.От отговора на този въпрос са се променили съдбите на милиони мъже и жени, променил се е хода и на човешката история.

Прочетете останалото | Няма коментари »

Защо вярвам в Бога? (І тема)

февруари 24th, 2010

Увод:
През своя кратък земен път, човек се изправя пред загадката на много въпроси. Несъмнено, един от тях е свързан с Бога. Едва ли ще срещнем някой, който да не се е запитвал: Има ли Бог? Има много хора, които са си задали този въпрос, но не са потърсили старателно отговора. По тази причина въпросът е останал висящ във времето. А това е един от най-важните въпроси, на които трябва да си отговорим, защото от отговора зависи живота ни в настоящето и бъдещето.

Прочетете останалото | Няма коментари »

Спаси града си!

февруари 24th, 2010

Увод:
От най-ранна възраст, всеки от нас е бил възпитаван в силата на единството. В училище сме научили поговорката: „Сговорна дружина – планина повдига.” Родителите ни са разказвали за урока, който хан Кубрат е дал на синовете си със сноп стрели. Всички съзнаваме силата на единството, но за да се говори за единство, е необходимо да има повече от един човек. Когато човек е сам, за каква сила, за какви победи може да се говори?

Прочетете останалото | Няма коментари »

Спасение

февруари 24th, 2010

Прочит: Матей 14:22-34

Увод:
Този текст ни запознава с една от най-известните евангелски истории, записани в Новия завет.
Тази история:

* e вдъхновила художници за да нарисуват прекрасни картини;
* предизвикала е учени да търсят отговор на въпроса:
– Как е възможно някой да ходи по водата без да потъне?
– Могат ли да се изключат силите на земното привличане?
– Възможно ли е водата да има свойства, които ние все още не познаваме?
* Богословите виждат тук властта на Христос над природата.
* Пастирите откриват чудесен материал за възможностите на вярата или за бурите в живота ни…

Прочетете останалото | Няма коментари »