Нашите вярвания

Ние вярваме:

– в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е вечен, суверенен, изявяващ Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух

– в безгрешния живот, чудотворното служение, заместническата изкупителна смърт и прославянето на Господ Исус Христос чрез славното Му възкресение и триумфалното възнесение до престола на Отца.

– че човекът беше създаден добър и праведен, но поради волния си грях изгуби общението си с Бог и обрече себе си на физическа и духовна смърт.

– в спасението чрез вяра в изкупителното дело на Божия Син.

– в новорождението като лична опитност, при която покаялият се грешник бива спасен – оправдан и осиновен в семейството на Бога.

– в освещението, което е процес на постоянна промяна, извършвана под дейсвието на Божието Слово и Святия Дух, за да бъде новороденият човек съобразен с образа на Божия Син.

– че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени християни по света.

Ние приемаме:

– Библията за боговдъхновена и я полагаме като основа на нашата вяра и живот.

– църковните тайнства – водно кръщение и Господна вечеря.

– кръщението в Святия Дух, съпроводено от говорене на непознати езици, което изпълва вярващия със сила за служение.

– че споделянето на благовестието Христово пред хората на този свят е дълг на всеки спасен християнин.

Ние очакваме:

– грабването на църквата преди Голямата скръб, при което мъртвите в Христа ще възкръснат, а живите ще бъдат преобразени в прославено тяло, за да срещнем заедно Господа в облаците.

– предстоящото завръщане на нашия Господ Исус Христос на земята преди Хиляда годишното царство.

– ново небе и нова земя, в която да живее правда.